Smarta små tittar på naturen R&S 2011 - Vad är skräp & inte?

Where the bees are living -  and making their honey!

Stuff that shouldn't be here in the woods... Smarta Små, 2011, R&S

Characters from the Bee Family! Rabén & Sjögren, Smarta Små

Vad är skräp och inte, egentligen?! Smarta Små, Rabén & Sjögren

About bees & honey, sketch, 2010  

How to make honey? -Smarta Små, Rabén & Sjögren 2011

Mouse and earthworm, sketches  

Talk to your plants! Sketch, 2010  

Roe deer, worms, dandelion  

Characters from "Titta & Peka!", Bonniers

"Titta & Peka - ute & inne", 2007, Bonniers

Min Skattkammare, Natur & Kultur, 2007

Bugs, flies, creeps, 2010  

"Titta & peka - ute & inne", 2007, Bonniers (detail)

Badger, squirrel, cones, twigs  

"Titta & Peka - ute & inne", 2007, Bonniers (detail)

From "Kääärlek!", and "Amor anfaller!" by Mårten Melin (detail)

"Titta & Peka - ute & inne", 2007, Bonniers (detail, sketch)