Soffa, detalj, 2011  

TV, detalj från illustration 2011  

detalj, 2011  

detalj Family Living, 2011  

Family Living  

detalj Family Living, 2011  

Tidningen Chef, 2011  

Tidningen Vi 2010  

Tidningen Vi